อาชีพนักสืบ เป็นอาชีพ ที่ใคร ๆ ก็สามารถ จะเป็นได้ แต่สำหรับใคร ที่ต้องการ ที่จะเป็น นักสืบมืออาชีพ ก็ต้อง มีความรู้ ที่เจาะลึก ซึ่งวันนี้ เราจะมาแนะนำ คณะ ที่สามารถ ต่อยอด เป็น อาชีพนักสืบ ได้

นิติศาสตร์ ( Faculty of Law )

มีการเรียนการสอน เกี่ยวกับ ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และยังมี การฝึกทักษะ ความรู้ ควบคู่กับการสืบสวน สอบสวนคดีต่าง ๆ อีกด้วย เพื่อความยุติธรรม และการใช้กฎหมาย ในเชิงคุณธรรมด้วย

เพราะ อาชีพนักสืบ จำเป็นต้อง รู้เรื่องกฎหมาย เพื่อใช้ในการ สืบสวนคดีต่าง ๆ แล้วแต่ ผู้ว่าจ้าง เมื่อรู้กฎหมาย ก็จะรู้ถึง ข้อบังคับต่าง ๆ ว่าสิ่งไหน ที่สามารถทำได้ และสิ่งไหนที่ ไม่สามารถทำได้ รวมไปถึง สามารถรู้ว่า คดีที่สืบอยู่ ผู้ที่เราตามสืบ มีความผิด หรือเป็นผู้บริสุทธิ์ กันแน่

คณะนิติศาสตร์ ในไทย เปิดสอนในหลายมหาวิทยาลัย ถ้าอยากจะเป็นนักสืบ พกความรู้ด้านนี้ ติดตัว เป็นพื้นฐาน สู่อาชีพนักสืบ ได้แน่นอน

จิตวิทยา ( Faculty of Psychology ) 

เป็นคณะ ที่เกี่ยวข้อง กับการ ทำความเข้าใจ การศึกษาเรียนรู้จิตใจ หรือความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ ควบคู่ กับการใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น กระบวนการ การรับข้อมูลของมนุษย์ อารมณ์ บุคลิกภาพ พฤติกรรม และรูปแบบความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลต่าง ๆ

อาชีพนักสืบ ควรมี การเข้าใจความคิด จิตใจ และพฤติกรรมของคน ที่แตกต่างกัน เพื่อหาแรงจูงใจ และคาดการณ์ ถึงพฤติกรรม ผู้ที่เรา กำลัง ตามสืบอยู่

คณะจิตวิทยา เป็นคณะ ที่เปิดสอน อย่างแพร่หลาย บางที่ เป็นหนึ่งสาขา ที่อยู่ภายใต้ คณะมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์

สังคมวิทยา และ มานุษยวิทยา ( Faculty of Sociology and Anthropology )
เป็นคณะ ที่ศึกษา พฤติกรรมของมนุษย์ ทั้งร่างกาย อารมณ์ความรู้สึก ทักษะการสอดแนม ทำตัวกลมกลืน กับกลุ่มคน หรือสังคมนั้น ๆ เป็นอีกหนึ่งทักษะ ที่นักสืบ จะขาดไม่ได้ สาขานี้เรียกสั้น ๆ ว่า “สังวิทฯ”
เน้นการศึกษา ทั้งตัวมนุษย์ และสังคมความเป็นอยู่ ด้วยวิธี การเอาตัวเอง เข้าไปมีส่วนร่วม ไปใช้ชีวิต และสังเกตการณ์ เพื่อให้เข้าใจ พฤติกรรม และความคิดของคน

คณะนี้ มีเปิดสอนที่ธรรมศาสตร์ และเป็นสาขา ที่อยู่ในคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ รวมถึงบางที่ ก็อยู่ในคณะมนุษยศาสตร์ ด้วย 
อาชีพนักสืบ
คณะวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ( Science and Technology )

คณะนี้ มีการใช้ วิทยาศาสตร์ เข้ามา มีส่วนร่วม กับการศึกษา เกี่ยวกับธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการ วิธีการศึกษาค้นคว้า ที่ปฏิบัติได้โดย สังเกตการณ์ จากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เช่น การศึกษาถึงปัญหา หรือสิ่งที่เกิดขึ้นว่า เกิดจากอะไร พยายาม เก็บหลักฐาน ของสาเหตุปัญหา ทำให้  ได้เรียนรู้ ถึงการสังเกต และฝึก การตั้งสมมติฐาน มากขึ้น

คณะนี้ สามารถต่อยอด ไปสอบเป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ซึ่งเป็นอาชีพ ที่ใช้ทักษะ คล้ายคลึงกัน ทำให้มี การเปิดสอน ในหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

นิติวิทยาศาสตร์ ( Forensic Science )
การสืบสวน ด้วยหลักฐาน ทางวิทยาศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งทักษะ ที่เกี่ยวข้อง กับอาชีพนักสืบ เป็นการศึกษา เกี่ยวกับ การพิสูจน์หลักฐาน ด้วยการนำความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ทุกสาขา มาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะ ทั้งการสืบสวน จากหลักฐาน ลายนิ้วมือ เลือด เส้นผม อสุจิ เพื่อนำมาใช้ ในการรวบรวม พยานหลักฐาน ที่ถูกต้อง สำหรับการติดตาม หาตัวคนร้าย

คณะนี้ เปิดสอนอย่างแพร่หลาย ในหลายมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

เป็นวิชาเลือกเสรี ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เปิดโอกาส ให้นักศึกษาทุกคน ที่ไม่เรียน คณะวิทยาศาสตร์ หรือนิติศาสตร์  ได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ทักษะ การสืบสวน สอบสวน หาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับคดีความต่าง ๆ

นอกจากนี้ วิชานิติวิทยาศาสตร์ ยังอยู่ในคณะ และสาขา ของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ นอกจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เช่น คณะนิติวิทยาศาสตร์ สำหรับปริญญาโท (แต่การศึกษาต่อ จำเป็นต้องจบ ในระดับปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์ ทุกแขนง เท่านั้น)

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ ปริญญาโทสาขานิติวิทยาศาสตร์, หลักสูตรนิติวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ของภาควิขานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น